You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Rozwiązania cyfrowe

Rozwiązania cyfrowe

Dla Ciebie podążamy nowymi kierunkami.

Technologia informatyczna jako medium naszego partnerstwa: nasze rozwiązania IT. Stosujemy technologię, która zapewnia przejrzystość: nasze zaawansowane technologie informatyczne i EDI dostarczają optymalne wsparcie w całym łańcuchu dostaw - dla stałego wzrostu i długoterminowej współpracy.

Dla wszystkich Twoich wymagań masz zapewniony jeden punkt kontaktowy: thyssenkrupp Materials Processing Europe.