Matomo

Niniejsza witryna internetowa korzysta z otwartej usługi analizy oglądalności stron internetowych Matomo. Pliki cookie Matomo są przechowywane na podstawie Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej nie będą ujawniane osobom trzecim. Pliki cookie Matomo są zapisywane wyłącznie za Państwa aktywną zgodą. Możesz określić wybór plików cookie, które mają być przechowywane, wprowadzając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce lub korzystając z banera cookie pop. Jeśli wyraziłeś zgodę na zapisywanie plików cookie Matomo, pozostaną one na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia lub cofnięcia zgody. Zgodę na zapisywanie niektórych lub wszystkich plików cookie można w każdej chwili i bezwarunkowo cofnąć tutaj

Menedżer tagów Google

W tej witrynie jest stosowany Menedżer tagów Google, który umożliwia zarządzanie tagami witryny z takich aplikacji jak Google Analytics przy użyciu interfejsu. Menedżer tagów Google (który implementuje i aktywuje tagi na tej stronie) stanowi domenę bez plików cookie i nie zbiera danych osobowych. Narzędzie to zapewnia aktywację innych tagów, co z kolei powoduje zbieranie danych w pewnych okolicznościach. Menedżer tagów Google nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeżeli tagi zostaną dezaktywowane na poziomie domeny lub plików cookie, będzie to dotyczyło wszystkich tagów śledzących zaimplementowanych w Menedżerze tagów Google. https://www.google.pl/intl/pl/tagmanager/use-policy.html.

Formularz kontaktowy i kontakt w sprawach ogólnych (wersja zwykła i skrócona)

W celu przetwarzania Państwa wniosku przetwarza następujące dane na Państwa temat, pod warunkiem udostępnienia ich w formularzu kontaktowym: zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres e-mail, ulica, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, a także treść wniosku. Przekazujemy Państwa dane osobowe odbiorcom, gdy jest to niezbędne do realizacji Państwa wniosku. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych zależy od Państwa wniosku i może wynikać z zawartej z Państwem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) albo z równowagi interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem, aby świadczyć Państwu usługi na wysokim poziomie. W obsłudze naszego formularza kontaktowego wspierają nas usługodawcy pełniący role podmiotów przetwarzających. Przetwarzamy Państwa dane – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda – do czasu wycofania Państwa zgody albo – jeżeli przetwarzanie wynika z równowagi interesów – do czasu sprzeciwienia się temu albo w celu realizacji Państwa wniosku aż do czasu jego realizacji. Przetwarzanie Państwa wniosku nie jest możliwe bez podania danych umożliwiających kontakt z Państwem i zrozumienia oraz przetworzenia Państwa wniosku. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Usługa ta jest skierowana wyłącznie do osób powyżej 18. roku życia.

Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o równowagę interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się ich przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość.

Od tego momentu będziemy, w ramach korzystania przez Państwa z formularza kontaktowego, przetwarzać dane „wnioskodawcy” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), które zostaną usunięte najpóźniej po upływie czterech tygodni. Bez zgromadzenia tych informacji korzystanie z formularza kontaktowego jest technicznie niemożliwe.

Państwa prawa związane z ochroną danych

W związku z odnośnymi danymi osobowymi mają Państwo wobec nas prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także – w przypadku przetwarzania w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli otrzymaliśmy Państwa zgodę na przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO albo art. 9 ust. 2 lit. a RODO, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na postawie zgody przed jej wycofaniem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych.

Administratorem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest:

thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o.
ul. Toruńska 7
41-300 Dąbrowa Górnicza
Polska

Telefon:+48 32 63959-00
Fax:+48 32 63959-09
E-Mail: dg.materials-processing@thyssenkrupp-materials.com

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych:

thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o.
ul. Toruńska 7
41-300 Dąbrowa Górnicza
Polska
E-Mail: gdpr-dg.mpe@thyssenkrupp-materials.com

Zakres i zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie korzystania z oferowanych przez nas witryn internetowych. Nie dotyczy ono witryn internetowych innych usługodawców, do których łącza jedynie udostępniamy. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za publikowane przez podmioty zewnętrzne informacje oraz polityki niezwiązane z naszą witryną internetową.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w naszych zasadach ochrony danych zgodnie z wprowadzanymi w przyszłości zmianami dotyczącymi gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Własność intelektualna i prawa do korzystania

Zawartość, w tym elementy graficzne i projekt witryny internetowej thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. są chronione prawami autorskimi oraz innymi przepisami ochrony własności intelektualnej. Niniejsza witryna nie przyznaje żadnych uprawnień do korzystania z własności intelektualnej spółek thyssenkrupp Group. W szczególności niedozwolone jest powielanie, dystrybuowanie, reprodukowanie, przesyłanie, przetwarzanie, modyfikowanie oraz wykorzystywanie zawartości tej witryny w żaden inny sposób do celów handlowych bez pisemnej zgody thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o..

Odpowiedzialność

"Informacje przedstawiane użytkownikowi w niniejszej witrynie przez thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. są okresowo gromadzone i aktualizowane. Pomimo wszelkich starań nie możemy zagwarantować, że zawartość niniejszej witryny internetowej jest wolna od błędów. W odniesieniu do informacji oraz wszelkich aspektów niniejszej witryny nie udziela się żadnych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, a także żadnych innych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych. Zawartość niniejszej witryny nie stanowi zobowiązania ani gwarancji w odniesieniu do naszych produktów, w szczególności ich zbywalności ani umownej przydatności do określonego celu. Wszelkie stwierdzenia odnoszące się do przyszłości użyte w niniejszej witrynie są oparte wyłącznie na opiniach, (wstępnych) szacunkach lub założeniach zarządu thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o.. W związku z tym są obarczone ryzykiem i niepewnością. thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. nie jest zobowiązana do aktualizacji takich stwierdzeń odnoszących się do przyszłości. thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień informacji oraz danych w dowolnej chwili i bez powiadomienia.

Łącza do innych podmiotów.witryny internetowej może zawierać łącza do witryn internetowych innych podmiotów, w tym do serwisów społecznościowych. Niniejsze zasady ochrony prywatności nie regulują dostępu do takich połączonych witryn ani ich wykorzystania. W witrynach internetowych innych podmiotów obowiązują zasady ochrony prywatności tych witryn. thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za praktyki postępowania z informacjami w takich witrynach innych podmiotów.

Znaki towarowe

Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe używane w witrynach internetowych thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. są chronione przepisami o znakach towarowych i nie wolno ich wykorzystywać bez pisemnej zgody thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o.. To samo zastrzeżenie dotyczy logo i znaków firmy.