You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Informacje prawne

Ochrona danych

Zawartość niniejszej witryny internetowej jest udostępniana przez przez thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o., aby obecni i potencjalni kontrahenci firmy mogli czytać informacje o oferowanym asortymencie produktów, naszej firmie oraz aktualnościach dotyczących firmy. Sposób postępowania z danymi osobowymi osób odwiedzających witrynę internetową jest zgodny z rygorystycznymi wymaganiami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2016 poz. 922, oraz rozporządzenia RODO.

Ochrona prywatności osób korzystających z naszej witryny internetowej jest dla nas ważna i traktujemy ją bardzo poważnie. Poniżej informujemy o tym, jak zbieramy dane osobowe.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Z reguły witrynę www.thyssenkrupp-materials.pl, zarządzaną przez thyssenkrupp Processing Europe Sp. z o.o. można odwiedzać anonimowo, tzn. nie informując nas o swojej tożsamości. Kiedy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, nasze serwery internetowe w Niemczech zapisują standardowo adres IP usługodawcy internetowego, za pośrednictwem którego użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej, witrynę, z której użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej, pliki, do których użytkownik uzyskuje u nas dostęp, a także datę odwiedzin i ogólne informacje o przeglądarce internetowej użytkownika. Dane te są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa serwera internetowego oraz dostosowania pobieranych informacji do nośnika wyjściowego (np. telefonu, laptopa lub innego urządzenia użytkownika). Dane te są analizowane tylko w postaci zanonimizowanej do celów statystycznych.

Pliki cookie

PPliki cookie to pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie pomagają nam analizować Twoje statystyki odwiedzin i rodzaj przeglądarki w celu doskonalenia oferowanych usług i produktów, wzmacniania zabezpieczeń i zapobiegania oszustwom. Wyróżniamy kilka rodzajów plików cookie:

  • Sesyjne pliki cookie są tymczasowe i usuwane automatycznie wraz z zamknięciem przeglądarki.
  • Stałe pliki cookie są przechowywane do momentu ręcznego usunięcia lub usuwane automatycznie po określonym czasie.
  • Własne pliki cookie są zapisywane bezpośrednio przez nas.
  • Pliki cookie innych podmiotów są zapisywane przez osoby trzecie.
  • Pliki cookie można stosować w różnych celach.
  • Funkcjonalne pliki cookie służą do świadczenia użytkownikom standardowych usług na naszych stronach. Bez plików cookie witryna internetowa mogłaby działać w bardzo ograniczonym zakresie i prawdopodobnie nieprawidłowo.
  • Optymalizacyjne pliki cookie umożliwiają analizę wykorzystania witryny przez użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraził zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w tym celu, odbywa się to anonimowo. Analiza pomaga nam w doskonaleniu oferowanych usług oraz produktów.
  • Personalizacyjne pliki cookie umożliwiają nam określanie osobistych preferencji użytkownika, takich jak język. Tych plików cookie używamy do zwiększania użyteczności i dostosowywania funkcji witryny do potrzeb użytkownika.
  • Pliki cookie zabezpieczeń są niezbędne do ochrony witryny przed atakami i zapobiegania oszustwom.

W swojej witrynie internetowej używamy następujących plików cookie.

Google Analytics

W tej witrynie internetowej jest stosowana usługa analizy ruchu internetowego Google Analytics świadczona przez Google Inc. („Google”). Informacje generowane przez pliki cookie na temat sposobu wykorzystania witryny przez użytkownika są zazwyczaj wysyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Odbywa się to anonimowo. Adres IP użytkownika jest anonimizowany na serwerze internetowym przed przesłaniem do Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam anonimizowany. W imieniu operatora niniejszej witryny internetowej Google używa tych informacji do oceny sposobu korzystania z tej witryny, do sporządzania raportów na temat aktywności w witrynie, a także do świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu. Zanonimizowany adres IP wykorzystywany przez Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi dostarczanymi przez Google. Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie przy użyciu odpowiedniego ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny może okazać się niemożliwe. Zbieraniu danych przez Google Analytics można zapobiec, klikając następujący link. Zostanie wtedy zapisany plik cookie rezygnacji z usługi, który uniemożliwia dalsze zbieranie informacji o użytkowniku podczas jego odwiedzin w tej witrynie: Wyłącz Google Analytics. Więcej informacji na temat Warunków korzystania z usługi i ochrony prywatności można uzyskać pod adresami https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://www.google.com/intl/pl/policies/. W niniejszej witrynie usługa Google Analytics została rozbudowana o kod „anonymizeIp”, który zapewnia anonimowe zbieranie adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).

Menedżer tagów Google

W tej witrynie jest stosowany Menedżer tagów Google, który umożliwia zarządzanie tagami witryny z takich aplikacji jak Google Analytics przy użyciu interfejsu. Menedżer tagów Google (który implementuje i aktywuje tagi na tej stronie) stanowi domenę bez plików cookie i nie zbiera danych osobowych. Narzędzie to zapewnia aktywację innych tagów, co z kolei powoduje zbieranie danych w pewnych okolicznościach. Menedżer tagów Google nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeżeli tagi zostaną dezaktywowane na poziomie domeny lub plików cookie, będzie to dotyczyło wszystkich tagów śledzących zaimplementowanych w Menedżerze tagów Google. https://www.google.pl/intl/pl/tagmanager/use-policy.html.

Formularz kontaktowy i kontakt w sprawach ogólnych (wersja zwykła i skrócona)

W celu przetwarzania Państwa wniosku przetwarza następujące dane na Państwa temat, pod warunkiem udostępnienia ich w formularzu kontaktowym: zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres e-mail, ulica, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, a także treść wniosku. Przekazujemy Państwa dane osobowe odbiorcom, gdy jest to niezbędne do realizacji Państwa wniosku. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych zależy od Państwa wniosku i może wynikać z zawartej z Państwem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) albo z równowagi interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem, aby świadczyć Państwu usługi na wysokim poziomie. W obsłudze naszego formularza kontaktowego wspierają nas usługodawcy pełniący role podmiotów przetwarzających. Przetwarzamy Państwa dane – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda – do czasu wycofania Państwa zgody albo – jeżeli przetwarzanie wynika z równowagi interesów – do czasu sprzeciwienia się temu albo w celu realizacji Państwa wniosku aż do czasu jego realizacji. Przetwarzanie Państwa wniosku nie jest możliwe bez podania danych umożliwiających kontakt z Państwem i zrozumienia oraz przetworzenia Państwa wniosku. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Usługa ta jest skierowana wyłącznie do osób powyżej 18. roku życia.

Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o równowagę interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się ich przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość.

Od tego momentu będziemy, w ramach korzystania przez Państwa z formularza kontaktowego, przetwarzać dane „wnioskodawcy” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), które zostaną usunięte najpóźniej po upływie czterech tygodni. Bez zgromadzenia tych informacji korzystanie z formularza kontaktowego jest technicznie niemożliwe.

Państwa prawa związane z ochroną danych

W związku z odnośnymi danymi osobowymi mają Państwo wobec nas prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także – w przypadku przetwarzania w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli otrzymaliśmy Państwa zgodę na przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO albo art. 9 ust. 2 lit. a RODO, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na postawie zgody przed jej wycofaniem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych.

Administratorem odpowiedzialnym za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest:

thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o.
ul. Toruńska 7
41-300 Dąbrowa Górnicza
Polska

Telefon:+48 32 63959-00
Fax:+48 32 63959-09
E-Mail: dg.materials-processing@thyssenkrupp.com

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych:

thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o.
ul. Toruńska 7
41-300 Dąbrowa Górnicza
Polska
E-Mail: dg.materials-processing@thyssenkrupp.com

Zakres i zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie korzystania z oferowanych przez nas witryn internetowych. Nie dotyczy ono witryn internetowych innych usługodawców, do których łącza jedynie udostępniamy. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za publikowane przez podmioty zewnętrzne informacje oraz polityki niezwiązane z naszą witryną internetową.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w naszych zasadach ochrony danych zgodnie z wprowadzanymi w przyszłości zmianami dotyczącymi gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Własność intelektualna i prawa do korzystania

Zawartość, w tym elementy graficzne i projekt witryny internetowej thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. są chronione prawami autorskimi oraz innymi przepisami ochrony własności intelektualnej. Niniejsza witryna nie przyznaje żadnych uprawnień do korzystania z własności intelektualnej spółek thyssenkrupp Group. W szczególności niedozwolone jest powielanie, dystrybuowanie, reprodukowanie, przesyłanie, przetwarzanie, modyfikowanie oraz wykorzystywanie zawartości tej witryny w żaden inny sposób do celów handlowych bez pisemnej zgody thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o..

Odpowiedzialność

"Informacje przedstawiane użytkownikowi w niniejszej witrynie przez thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. są okresowo gromadzone i aktualizowane. Pomimo wszelkich starań nie możemy zagwarantować, że zawartość niniejszej witryny internetowej jest wolna od błędów. W odniesieniu do informacji oraz wszelkich aspektów niniejszej witryny nie udziela się żadnych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, a także żadnych innych gwarancji wyraźnych ani dorozumianych. Zawartość niniejszej witryny nie stanowi zobowiązania ani gwarancji w odniesieniu do naszych produktów, w szczególności ich zbywalności ani umownej przydatności do określonego celu. Wszelkie stwierdzenia odnoszące się do przyszłości użyte w niniejszej witrynie są oparte wyłącznie na opiniach, (wstępnych) szacunkach lub założeniach zarządu thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o.. W związku z tym są obarczone ryzykiem i niepewnością. thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. nie jest zobowiązana do aktualizacji takich stwierdzeń odnoszących się do przyszłości. thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień informacji oraz danych w dowolnej chwili i bez powiadomienia.

Łącza do innych podmiotów.witryny internetowej może zawierać łącza do witryn internetowych innych podmiotów, w tym do serwisów społecznościowych. Niniejsze zasady ochrony prywatności nie regulują dostępu do takich połączonych witryn ani ich wykorzystania. W witrynach internetowych innych podmiotów obowiązują zasady ochrony prywatności tych witryn. thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za praktyki postępowania z informacjami w takich witrynach innych podmiotów.

Znaki towarowe

Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe używane w witrynach internetowych thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o. są chronione przepisami o znakach towarowych i nie wolno ich wykorzystywać bez pisemnej zgody thyssenkrupp Materials Processing Europe Sp. z o.o.. To samo zastrzeżenie dotyczy logo i znaków firmy.