You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Techniczne wyposażenie w Dąbrowie Górniczej

Taśmy stalowe

Najlepiej technicznie wyposażeni w Polsce.

Nowoczesne urządzenia do cięcia wzdłużnego i cięcia taśm wąskich zapewniają nam imponujące możliwości konfekcjonowania i prefabrykacji. Otrzymujecie taśmy cięte wzdłużnie i kręgi typu jumbo nawijane oscylacyjnie dokładnie według Waszych potrzeb.

Wykorzystaj w pełni naszą linię technologiczną i ciągle rozszerzane możliwości techniczne naszych urządzeń do cięcia taśm o grubości od 0,4 do 4 mm.

Jesteśmy tutaj dla Ciebie. Nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie.

Nasze usługi - Techniczne wyposażenie w Dąbrowie Górniczej