Nasze wzorce odniesienia

Nasze wzorce odniesienia

Zrównoważone tworzenie wartości - dla najlepszych usług.

Stawiamy na najwyższą jakość i niezawodność w tworzeniu wartości dodanej w całym łańcuchu dostaw, od huty, poprzez nasze centra serwisowe, aż do Was jako naszych klientów. Dzięki wielu inwestycjom w naszych licznych lokalizacjach i ścisłemu zaangażowaniu w nasze podstawowe i rosnące rynki w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej, realizujemy politykę umacniania naszej pozycji efektywnego przetwórcy stali na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Jakość naszych procesów i wewnętrznych procedur produkcyjnych jest zawsze dokumentowana i dopracowywana. Ostatecznym celem jest długofalowy sukces i zadowolenie klientów, pracowników, udziałowców i akcjonariuszy, w zgodzie z naszą odpowiedzialnością za środowisko tak aby promować ciągłe doskonalenie i rozwój naszej firmy.

Zasady zgodności compliance: kwestia sposobu myślenia

Dla nas przestrzeganie zasad zgodności compliance oznacza coś więcej niż tylko przestrzeganie zasad i przepisów. Zasady zgodności są kwestią sposobu myślenia: rzetelność, uczciwość, wiarygodność są częścią naszego DNA. Wolimy raczej zrezygnować z kontraktu niż go zdobyć, łamiąc zasady.

Nasz program zasad zgodności ma na celu identyfikację potencjalnych zagrożeń na wczesnym etapie i w razie potrzeby zainicjowanie odpowiednich działań zapobiegawczych.